воскресенье, 14 февраля 2016 г.

МОТИВАЦІЯ НА УМІННЯ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

На обласну виставку пропонується  досвід роботи  вчителя початкових класів , спеціаліста вищої категорії, старшого вчителя  Кікоть  Оксани Іванівни  «  Мотивація на уміння як вагомий чинник розвитку  особистості молодшого школяра »  у номінації   : « Формування  творчої  особистості   в навчальному закладі ».               

АКТУАЛЬНІСТЬ

Найкращий учитель той, хто пробуджує в учнів бажання вчитися. Цю незаперечну істину проголошували в  конкретній  формі прогресивні педагоги всіх часів.
 Щоб навчити дитину, треба не просто передати їй знання і вміння, а й викликати в неї  відповідну пізнавальну чи практичну активність. Важливим структурним елементом цієї  активності є мотивація, у якій виявляється   ставлення школяра до навчання.

четверг, 11 февраля 2016 г.

ТЕОРІЯ

                                                                         Ефективність діяльності  

залежить від сили мотивації 

                                                                                                                       Закон Йеркса - Додсона
          Сучасна наука, гуманістична педагогіка і психологія розв'язують проблеми мотивації з позицій діяльнісного підходу, психологічні основи якого закладено такими вченими, як Л. Виготський,  П. Гальперін,  О.Леонтьєв, А. Лурія, С. Рубінштейн. І. Підласий мотивацією називає процеси, методи, засоби спонукання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти. Для формування повноцінної мотивації учіння молодших школярів особливо важливо забезпечити такі умови :

ПРАКТИКА

                                                                                                           Усі  наші задуми, усі пошуки й
 побудови  перетворюються на 
порох, якщо учень не бажає
вчитися
В. Сухомлинський


Мотивація  навчання , інтерес  до пізнавальної  діяльності  є головними  факторами, що визначають  продуктивність  педагогічного процесу , а звідси  і розвиток  дитини. Вивчення, формування  й правильне використання   діючих  мотивів  - основа  педагогічної праці  вчителя.  Діти  вчаться   успішно  та добиваються  вагомих результатів  : коли вони

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ

Результатом роботи вчительки над проблемою  розвитку мотивації учнів до навчання є нові знання, уміння та навички її  вихованців. Основним досягненням у своїй роботі педагог вважає те, що змогла зацікавити  школярів не лише змістом нової інформації, а й процесом засвоєння знань на уроці, викликати та розвинути  інтерес   учнів до навчання.Основним показником ефективності впровадження будь - якої  освітньої  технології є результативність роботи вчителя.

Результативність  роботи  педагога простежується  в  тому, що  її учні:

•   беруть  активну  участь   у  різноманітних конкурсах та  виставках. Детальніше про це на сторінці  Галерея дитячих злетів. Добре продумана  й організована робота по формуванню мотиваційної сфери дає свої результати . Такі діти :


МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Засоби для формування стійких пізнавальних інтересів:

Серед  розмаїття  шляхів  і засобів,вироблених практикою для формування  стійких  пізнавальних інтересів, найефективніші такі: